Регистрация

Гледай филми без реклами

Всички регистрирани потребители на filmite.net получават достъп до наличните филми и сериали на платформата с премахнати всички наши реклами, включително и до премиум съдържание с ограничен достъп към нерегистрирани потребители.

Регистрацията е възможна само с дарение за сайта и не е задължителна, за да го използвате!
Filmite.Net е безплатен сайт и винаги ще бъде такъв !

Дарението е еднократно и представлява сума в размер на 9.80 лв (5 евро).
След като се регистрирате ще получите достъп с ваш акаунт и парола, с използването им няма да имате никакви реклами от наша страна и ще имате възможност да използвате съдържанието, което е ограничено за останалите, нерегистрирани потребители

Използването на акаунта не е обвързано с последващи дарения и може да се използва на всички устройства, които притежавате (телефони, таблети, компютри, телевизори).

Вашият акаунт ще бъде активен без ограничения във времето !